História
Športovo - strelecký klub SAV BA
Športovo - strelecký klub SAV BA
tradícia - skúsenosti - nadšenie - úspech
Začiatky
Športovo-strelecký klub Slovenskej akadémie vied (ŠSK SAV) Bratislava, vznikol v roku 1960 ako základná organizácia Zväzarmu. Viacerí zakladajúci členovia boli zamestnaní v ústavoch areálu SAV, a tak pre názov nešli ďaleko. Počas dlhoročnej činnosti bol tento klub zameraný na najmä na činnosť streleckého oddielu, ale aj autoklubu a rádioklubu.

1960 - 1989
V rokoch 1960 - 1989 sa klub venoval prevažne športovej streľbe a medzi hlavné úspechy tohto obdobia patria:
 
          Bronzová medaila z Majstrovstiev Európy 1982 - Peter LAŠŠÁK, ako člen družstva v disciplíne LM 3x20, a taktiež získanie dvoch čestných titulov "Majster športu" (najvyššie športové ohodnotenie toho obdobia) RNDr. Petrom NÉMETHYM a Štefanom BUBERNÍKOM mladším.

          Strelecké družstvá sa pravidelne zúčastňovali Československej ligy družstiev v športovej streľbe a medzi najväčšie úspechy patria zisky postupne 3., 2. a 2. miesta družstva mužov pištoliarov v tejto lige v rokoch 1978 - 1980. Po tomto roku liga družstiev zanikla... Toto isté družstvo držalo v tomto období niekoľko Slovenských rekordov v disciplíne Rýchlopalná pištoľ. Pre náš klub veľmi úspešné obdobie týchto rokov sme zavŕšili postavením streleckého areálu.

Po roku 1989
Po roku 1989 sa Zväzarm rozpadol, ale náš klub pokračoval v činnosti už terajším názvom SK SAV a dostalo sa nám cti vlastniť v poradovníku klubov Slovenska číslo 001 - teda prvý.
 
          Naše úspechy už nie sú takou dominantou ako pred rokom 1990, ale stále patríme ku klubom, ktoré pravidelne získavajú najvyžšie ocenenia na vrcholových domácich podujatiach a sme aj dodávateľmi do reprezentačných družstiev SR v športovej streľbe.
 
          Ku kladom tohto obdobia patrí zmodernizovanie našej strelnice v roku 1998, kedy sme nadstavili poschodie, kde sme umiestnili 17 stanovísk pre streľbu zo vzduchových zbraní, pre disciplíny Vzduchová pištoľ a Vzduchová puška v polohe stojmo. Je to najväčší počet stanovísk postavených na pevno - iné strelnice vznikajú v halách a po skončení súťaží sa rozoberajú.

Súčasnosť
Keďže stále platí heslo "Mládež je naša budúcnosť", upravili sme našu vzduchovkovú strelnicu (približne 9 stanovísk) tak, aby sme sa mohli venovať a trénovať s deťmi už od takých 9-10 rokov, pre nich, prvotnej disciplíny vzduchová puška Slávia 30 v polohe ležmo.
Nábor talentov
Guľová sezóna
GPS: 48°09´58,489” N 17°04´01,932” E