Vedenie klubu
Športovo - strelecký klub SAV BA
Športovo - strelecký klub SAV BA
tradícia - skúsenosti - nadšenie - úspech
Vedenie klubu a členovia výkonného výboru ŠSK SAV BA

Štefan Buberník st.
- zakladatež ŠSK SAV predseda klubu rozhodca SSZ: A038

Peter Buberník - podpredseda klubu, tréner 1. triedy, Predseda Krajského výboru BA Slovenského streleckého zväzu

Matej Lisý - podpredseda klubu, tréner 2. triedy

Viliam Bendel - hospodárska činnos, člen výkonného výboru

Peter Nagy, st. - člen výkonného výboru, rozhodca SSZ: B271, tréner 2. triedy, Predseda komisie mládeže SSZ, Podpredseda krajského výboru BA SSZ

Eduard Lipovský - člen výkonného výboru rozhodca SSZ: B113, KVZ: 145
     
Nábor talentov
Gužová sezóna
GPS: 48°09´58,489” N 17°04´01,932” E